درباره همه چیز tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com 2020-07-06T15:09:06+01:00 mihanblog.com بدون شرح 2013-09-13T05:35:27+01:00 2013-09-13T05:35:27+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/168 سینا سكاكی ]]> پیانو آنلاین 2013-09-13T05:29:56+01:00 2013-09-13T05:29:56+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/166 سینا سكاكی یه سر به ادامه مطلب بزنید خوبه
]]>
....... 2013-08-25T05:50:27+01:00 2013-08-25T05:50:27+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/160 سینا سكاكی ]]> كارگران مشغول كارن!!!!!!! 2013-08-25T05:45:10+01:00 2013-08-25T05:45:10+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/159 سینا سكاكی ]]> ...... 2013-08-25T05:41:04+01:00 2013-08-25T05:41:04+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/158 سینا سكاكی ]]> آره یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟ 2013-08-23T06:16:05+01:00 2013-08-23T06:16:05+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/157 سینا سكاكی ]]> قیافه دخترا موقع عیدی گرفتن 2013-08-23T06:15:12+01:00 2013-08-23T06:15:12+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/156 سینا سكاكی ]]> وای فیلمووووووووووو بزرگ بشه چی میشه...! 2013-08-23T06:14:12+01:00 2013-08-23T06:14:12+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/155 سینا سكاكی ]]> قیافه ی دخترا وقتی واسه خواهرشون خواستگار میاد 2013-08-23T06:13:25+01:00 2013-08-23T06:13:25+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/154 سینا سكاكی ]]> قیافیه پسرا وقتی بهشون میگن ایشالا عروسیت! کله قند تو دلتون آب میشه! 2013-08-23T06:12:20+01:00 2013-08-23T06:12:20+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/153 سینا سكاكی ]]> ابراز محبت 2013-08-23T06:11:25+01:00 2013-08-23T06:11:25+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/152 سینا سكاكی ]]> بیچاره پسرها 2013-08-23T06:10:11+01:00 2013-08-23T06:10:11+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/151 سینا سكاكی بیچاره پسرها اگه تیپ بزنن برن بیرون میگن با کی قرار داری؟ اگه لباسهای معمولی بپوشن میگن اصلا سلیقه نداریاگه زیاد بگن دوستت دارم  میگن باز چه نقشه ای تو سرتهاگه نگن دوست دارم میگن پای کس دیگه ای وسطهاگه زیاد بهتون زنگ بزنن میگن اعتماد نداریاگه یه مدت زنگ نزنن میگن سرت خیلی شلوغه اگه تو خونه زیاد بخندن میگن لوس شدی اگه نخندن میگن چه مرگته عاشق شدی اگه شام بخوان میگن همش به فکر شکمتی اگه شام نخوان میگن چی کوفت کردی بیچاره پسرها اگه تیپ بزنن برن بیرون میگن با کی قرار داری؟ 

اگه لباسهای معمولی بپوشن میگن اصلا سلیقه نداری

اگه زیاد بگن دوستت دارم  میگن باز چه نقشه ای تو سرته

اگه نگن دوست دارم میگن پای کس دیگه ای وسطه

اگه زیاد بهتون زنگ بزنن میگن اعتماد نداری

اگه یه مدت زنگ نزنن میگن سرت خیلی شلوغه 

اگه تو خونه زیاد بخندن میگن لوس شدی 

اگه نخندن میگن چه مرگته عاشق شدی

 اگه شام بخوان میگن همش به فکر شکمتی 

اگه شام نخوان میگن چی کوفت کردی
]]>
خوشگله؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2013-08-23T06:09:24+01:00 2013-08-23T06:09:24+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/150 سینا سكاكی ]]> بووووووووووووس 2013-08-23T06:05:49+01:00 2013-08-23T06:05:49+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/149 سینا سكاكی ]]> باورتون میشه؟؟؟؟؟؟؟ 2013-08-23T06:04:34+01:00 2013-08-23T06:04:34+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/148 سینا سكاكی داستان هدیه دادن باورنکردنی یک پسر عاشق به یک دختر که واقعا آدمو متحول میکنه: دختر: می‌دونی فردا عمل قلب دارم؟پسر: آره عزیز دلمدختر: منتظرم میمونی؟پسر رویش را به سمت پنجره اطاق دختر بر میگرداند تا دختر اشکی که از گونه اش بر زمین میچکد را نبیندپسر: منتظرت میمونم عشقمدختر: خیلی دوستت دارمپسر: عاشقتم عزیزم***************************بعد از عمل سختی که دختر داشت و بعد از چندین ساعت بیهوشی کم کم داشت هوشیاری خود را به دست می‌آورد، به آرامی‌چشم باز کرد و نام پسر را زمزمه کرد و جویای او شد.پرس داستان هدیه دادن باورنکردنی یک پسر عاشق به یک دختر که واقعا آدمو متحول میکنه:

دختر: می‌دونی فردا عمل قلب دارم؟
پسر: آره عزیز دلم
دختر: منتظرم میمونی؟
پسر رویش را به سمت پنجره اطاق دختر بر میگرداند تا دختر اشکی که از گونه اش بر زمین میچکد را نبیند
پسر: منتظرت میمونم عشقم
دختر: خیلی دوستت دارم
پسر: عاشقتم عزیزم
***************************
بعد از عمل سختی که دختر داشت و بعد از چندین ساعت بیهوشی کم کم داشت هوشیاری خود را به دست می‌آورد، به آرامی‌چشم باز کرد و نام پسر را زمزمه کرد و جویای او شد.
پرستار: آرووم باش عزیزم تو باید استراحت کنی.
دختر: ولی اون کجاست؟ گفت که منتظرم میمونه
به همین راحتی گذاشت و رفت؟
پرستار: در حالی که سرنگ  آرامش بخش را در سرم دختر خالی میکرد رو به او گفت: میدونی کی قلبش رو به تو هدیه کرده؟
دختر: بی درنگ که یاد پسر افتاد و اشک از دیدگانش جاری شد: آخه چرا؟؟؟؟؟؟ چرا به من کسی چیزی نگفته بود و بی امان گریه میکرد
پرستار: شوخی کردم بابا ! رفته دستشویی الان میآد

icon_cry.gif
]]>
!!!!!!!!!!! 2013-08-23T06:03:34+01:00 2013-08-23T06:03:34+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/147 سینا سكاكی ]]> پیدا كردن پول 2013-08-23T06:02:16+01:00 2013-08-23T06:02:16+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/146 سینا سكاكی ]]> !!!!!!!!!!!!!! 2013-08-23T06:01:30+01:00 2013-08-23T06:01:30+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/145 سینا سكاكی ]]> واكنش به نمره!!!!!! 2013-08-23T06:00:28+01:00 2013-08-23T06:00:28+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/144 سینا سكاكی ]]> بدون شرح 2013-08-23T05:59:44+01:00 2013-08-23T05:59:44+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/143 سینا سكاكی ]]> تفاوت را احساس كنیم!!!!!!!!!! 2013-08-23T05:58:31+01:00 2013-08-23T05:58:31+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/142 سینا سكاكی ]]> قیافه دخترا وقتی گوشیشون دست باباشونه!!!!!!!!!!!! 2013-08-23T05:56:58+01:00 2013-08-23T05:56:58+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/141 سینا سكاكی ]]> جستجو در گوگل دخترو پسر 2013-08-17T11:44:30+01:00 2013-08-17T11:44:30+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/140 سینا سكاكی ]]> سرعت اینترنت 2013-08-17T11:43:05+01:00 2013-08-17T11:43:05+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/139 سینا سكاكی ]]> ماشین سواری 2013-08-17T11:42:18+01:00 2013-08-17T11:42:18+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/138 سینا سكاكی ]]> تست هوش 2013-08-17T11:40:09+01:00 2013-08-17T11:40:09+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/137 سینا سكاكی یك تست هوش بسیار ساده :بچه های باهوش  یالا جواب بدین:5=110=215=320=4؟=55مساوی چه عددی میشه؟؟؟ یك تست هوش بسیار ساده :
بچه های باهوش  یالا جواب بدین:

5=1

10=2

15=3

20=4

؟=55مساوی چه عددی میشه؟؟؟
]]>
عقل استاد 2013-08-17T11:38:48+01:00 2013-08-17T11:38:48+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/136 سینا سكاكی استاد گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند :نهکسی صدای خدا را شنیده؟ نهکسی خدا را لمس کرده؟ نهپس خدا وجود نداردیکی از دانشجویان گفتکسی عقل استاد را دیده؟ همه گفتند :نهکسی صدای عقل استاد را شنیده؟ نهکسی عقل استاد را لمس کرده؟ :نهپس استاد عقل نداره استاد گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند :نه
کسی صدای خدا را شنیده؟ نه
کسی خدا را لمس کرده؟ نه
پس خدا وجود ندارد
یکی از دانشجویان گفت
کسی عقل استاد را دیده؟ همه گفتند :نه
کسی صدای عقل استاد را شنیده؟ نه
کسی عقل استاد را لمس کرده؟ :نه
پس استاد عقل نداره
]]>
آب خوردن 2013-08-17T11:33:55+01:00 2013-08-17T11:33:55+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/135 سینا سكاكی ]]> جنگجوی كوچك 2013-08-17T11:28:51+01:00 2013-08-17T11:28:51+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/134 سینا سكاكی ]]> فرق بین مجردو متاهل 2013-08-17T11:26:48+01:00 2013-08-17T11:26:48+01:00 tag:http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/133 سینا سكاكی ]]>